Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole

15.09.2023

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona u saradnji sa „BINGO“ d.o.o. Tuzla upućuje


P O Z I V
za učešće javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole

 

1. Postojeća aktivnost: Proizvodno-poslovnog objekta „Repro centar roditeljskih jata lake linije“ za uzgoj kokoški, ukupnog kapaciteta 33 000 mjesta, izgrađenog na parceli označenoj kao k.č. broj: 251 k.o. Jeginov Lug, općina Kalesija;

2. Organ uprave odgovoran za donošenje okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona;

3. Tok postupka:
a) Način učešća javnosti: dostava u pismenoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mišljenja relevantnih za datu aktivnost;
b) Organ uprave za dobijanje relevantne informacije, vršenje uvida u dokumentaciju, podnošenje primjedbi, mišljenja i sugestija, kao i izradu nacrta okolinske dozvole:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, ul. Rudarska 65, Tuzla;
c) Rok za podnošenje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.