Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 6. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

08.05.2023

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. i 3. redovne i 3. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine;
Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo


3. Razmatranje Informacije o vraćanju putničkih motornih vozila u posjed Kantonalne uprave civilne zaštite;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2023. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o sufinansiranju nabavke medicinske opreme između Ministarstva zdravstva i JZU Opća bolnica „Mustafa Beganović" Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija";
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ovlašćenju za potpisivanje naloga za plaćanje preko Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ovlašćenju za kolektivno raspolaganje sredstvima na depozitnom računu Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Udruženju Centar za razvoj i podršku Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja visokoškolske ustanove Univerzitet FINRA.
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić