Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo obrazovanja i nauke

Konkurs za dodjelu stipendija učenicima/studentima sa invaliditetom

26.10.2023

Na osnovu člana 11. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za stipendiranje učenika sa invaliditetom u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona (broj: 10/1-11-026105/23 od 12.10.2023. godine), člana 11. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za stipendiranje učenika sa invaliditetom u srednjim  školama na području Tuzlanskog kantona (broj: 10/1-11-026104/23 od 12.10.2023. godine) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija redovnim studentima sa invaliditetom, koji studiraju na javnoj visokoškolskoj ustanovi sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona (broj: 10/1-11-026103/23 od 12.10.2023. godine), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje

Konkurs za dodjelu stipendija učenicima sa invaliditetom u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2023/2024. godini – Prijavni obrazac za prijavu na konkurs možete OVDJE

Konkurs za dodjelu stipendija učenicima sa invaliditetom u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2023/2024. godini – Prijavni obrazac za prijavu na konkurs možete OVDJE

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa invaliditetom, koji studiraju na javnoj visokoškolskoj ustanovi sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, u akademskoj 2023/2024. godini – Prijavni obrazac za prijavu na konkurs možete OVDJE

Konkursi ostaju otvoreni 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva, a objavljeni su dana 26.10.2023. godine.

Bodovanje kandidata po raspisanim konkursima će se vršiti u skladu sa:

Odlukom o utvrđivanju uslova i kriterija za stipendiranje učenika sa invaliditetom u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona (broj: 10/1-11-026105/23 od 12.10.2023. godine),

Odlukom o utvrđivanju uslova i kriterija za stipendiranje učenika sa invaliditetom u srednjim  školama na području Tuzlanskog kantona (broj: 10/1-11-026104/23 od 12.10.2023. godine),

Odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija redovnim studentima sa invaliditetom, koji studiraju na javnoj visokoškolskoj ustanovi sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona (broj: 10/1-11-026103/23 od 12.10.2023. godine).