Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo obrazovanja i nauke

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školskoj 2023/2024. godini

07.05.2024

Na osnovu člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školskoj 2023/2024. godini, broj: 10/1-11-009935-1/24 od 30.4.2024. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školskoj 2023/2024. godini

Konkurs je objavljen 7.5.2024. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na veb stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom šalju se putem pošte preporučeno ili lično na adresu Centralne pisarnice kantonalnih organa uprave – ulica Fra Grge Martića 8, 75000 Tuzla, sa naznakom „Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola“.

Prijava na Konkurs se šalju isključivo na prijavnom obrascu koje možete preuzeti, kojeg možete preuzeti na linku u nastavku:

Prijavni obrazac

Bodovanje kandidata se vrši u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školskoj 2023/2024. godini.