Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za boračka pitanja

KONAČNA RANG LISTA podnosilaca zahtjeva za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2023. godini

26.10.2023

Na osnovu člana 24. stav (1) i (2)  Pravilnika o ostvarivanju prava na finansijska sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica, broj: 15/1-02-011367/23 od 03.04.2023. godine i broj: 15/1-02-011367-1/23 od 30.04.2023. godine, Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje

KONAČNU RANG LISTU

podnosilaca zahtjeva za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2023. godini

Konačna rang lista stambena 2023