Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

KANDIDATI KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT 28.09.2023. GODINE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SA POČETKOM U 16 SATI

22.09.2023

(Ministarstvo zdravstva se nalazi u prostorijama Rudarskog instituta u Tuzli a kandidati su dužni doći sat vremena ranije i sa sobom imati ličnu kartu)

GRUPA 1 -MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR: (kandidati trebaju doći u 15 h)
1. ČELIKOVIĆ SAMIRA
2. HASANČEVIĆ SADIKA
3. SULJIĆ INO
4. MEŠTROVAC DIJANA
5. KRAJINOVIĆ MENSURA
6. NERETLJAK DŽEJLANA
7. ŽILIĆ ADNA
8. SULJENDIĆ ADNA
9. MALKIĆ JASMINA
10. DURIĆ MERISA
11. FEJZIĆ IBRAHIM
12. ADŽIKIĆ MELIS
13. BAŠIĆ MUBINA
14. LUGAVIĆ LEJLA
15. ŠABANOVIĆ MIRZA
16. ČORIĆ ENA
17. KARIŠIK ELMEDIN
18. LUGAVIĆ SAMIRA

FARMACEUTSKI TEHNIČAR:
1. DELIĆ MEYREM