Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo trgovine turizma i saobracaja

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma

20.05.2024

U cilju realizacije planiranih aktivnosti iz Godišnjeg programa rada Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma - projekti iz oblasti poslovne turističke infrastrukture i jačanje konkurentnosti poslovnih subjekata iz oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva na području Tuzlanskog kantona.
Na osnovu Odluke pripremljen je tekst Javnog poziva i obrasci koje možete preuzeti za dalje postupanje

OBRAZAC 5 IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC 4 Izjava o namjeri za vlastito sufinanciranje projekta

OBRAZAC 1 PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Javni poziv - turizam

OBRAZAC 2 OBRAZAC 2 Budžet- finansijski plan

OBRAZAC 3 Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

OBRAZAC 6 Vremenski plan realizacije projekta