Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

JAVNI POZIV za dodjelu sportskih stipendija za sportiste i trenere za 2023.godinu

20.11.2023

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18 – prečišćeni tekst) i člana 8. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2023. godinu, („Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 11/23), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju kriterija za dodjelu kantonalne nagrade, priznanja i stipendija za sport za 2023.godinu u  Tuzlanskom kantonu broj:02/1-36-29296-2/23                             od 14.11.2023.godine Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje
 
 
JAVNI POZIV
za dodjelu sportskih stipendija za sportiste i trenere za 2023.godinu 
 
 
I
 
Predmet Javnog poziva

 Predmet Javnog poziva za dodjelu sportskih stipendija za sportiste i trenere za 2023. godinu (u daljem tekstu: Javni poziv) je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu na potrošačkoj jedinici 32010002 - „Tjelesna kultura i sport“, planirana na ekonomskom kodu 614200 - Tekući transferi pojedincima u iznosu od 110.000,00 KM (slovima: stotinudesethiljada i 00/100 KM).
 
 
II
 
Pravo i uslovi za dodjelu stipendije

 (1) Pravo na dodjelu stipendije ima sportista i trener koji je u 2022. godini ostvario jedan od rezultata iz tačke III ovog Javnog poziva, odnosno koji je ostvario:
 1. zapažene sportske rezultate ili
 2. perspektivne sportske rezultate ili
 3. sportske rezultate specijalne olimpijade
(2) Sportista koji je ostvario zapažene ili perspektivne ili sportske rezultate specijalne olimpijade mora ispunjavati sljedeće uslove za dodjelu stipendije:
 1. a) da je državljanin Bosne i Hercegovine i da nije mijenjao državljanstvo,
  b) da ima mjesto prebivališta na području Kantona,
  c) da je rezultat ostvario kao član reprezentacije Bosne i Hercegovine ili kao član sportske organizacije sa područja Kantona u 2022. godini,
   d) da je u vrijeme ostvarenog rezultata aktivni član sportske organizacije sa područja Kantona sa kojom ima potpisan ugovor u skladu sa Zakonom,
   e) da je registrovan u skladu sa pravilima određene grane sporta,
   f) da mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa Zakonom.
(3) Trener koji je ostvario zapažene ili perspektivne ili sportske rezultate specijalne olimpijade mora ispunjavati sljedeće uslove za dodjelu stipendije:
 a) da je državljanin Bosne i Hercegovine i da nije mijenjao državljanstvo,
 b) da ima mjesto prebivališta na području Kantona,
 c) da je rezultat ostvario kao trener reprezentacije Bosne i Hercegovine ili kao trener sportske organizacije sa područja Kantona u 2022. godini,
 d) da je u vrijeme ostvarenog rezultata trener u sportskoj organizaciji sa područja Kantona sa kojom ima potpisan ugovor u skladu sa Zakonom,
 e) da mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa Zakonom.
(4) Pravo na dodjelu stipendije nemaju:
 a)sportisti i treneri koji su ostvarili rezultate u kategorijama mlađim od 12 godina,
 b) lica koja imaju potpisan profesionalni ugovor sa sportskom organizacijom,
 c) lica koja se prema članu 66. Zakona ne mogu baviti sportom,
 d) lica kojima je izrečena pravosnažna mjera zabrane takmičenja od strane evropske i svjetske sportske federacije,
 e) lica kojima je izrečena pravosnažna kazna zbog kršenja antidoping pravila,
 f) lica kojima je dodijeljena sportska nagrada za istu sezonu,
 g) lica koja primaju ili su primila naknadu za ostvarene rezultate u istoj godini ili za isti rezultat od bilo kojeg drugog organa uprave ili drugog nivoa administrativnog organizovanja.
(5) Lica koja budu dostavila neistinite podatke o ostvarenim rezultatima neće imati pravo da podnose zahtjeve za dodjelu nagrada i stipendija četiri godine od dana kada se utvrdi da dostavljeni rezultat nije istinit i biće im utvrđena obaveza vraćanja dodijeljenih sredstava.
(6) Lica koja budu ostvarila pravo na stipendiju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, a koja se odluče da ostvare pravo na nagradu ili stipendiju, u istoj godini ili za isti rezultat, sa drugog nivoa administrativnog organizovanja mogu odustati od dodjele sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona ili izvršiti povrat dodijeljenih sredstava.
 
 
III
Kategorije koje se vrednuju za dodjelu stipendije
 

 (1) Zapaženi sportski rezultati - smatraju se rezultati u seniorskoj kategoriji kako slijedi:
 
a) rezultati sportista međunarodnog „C“ razreda koji se odnose na:
 
◦ osvojeno I-III mjesto na zvaničnim Svjetskim i Evropskim prvenstvima, u sportskim disciplinama koje nisu na zvaničnom programu Olimpijskih igara a koje su u nadležnosti međunarodnog sportskog saveza kojeg priznaje Globalna asocijacija međunarodnih sportskih federacija (GAISF),
 ◦ osvojeno IV-X mjesto na Mediteranskim igrama.
 b) rezultati sportista međunarodnog „D“ razreda koji se odnose na:
 
◦ osvojeno IV-X mjesto na Svjetskom prvenstvu1 u sportskim disciplinama koje nisu na zvaničnom programu Olimpijskih igara a koje su u nadležnosti međunarodnog sportskog saveza kojeg priznaje Globalna asocijacija međunarodnih sportskih federacija (GAISF),
 ◦ osvojeno IV-X mjesto na Evropskom prvenstvu1 u sportskim disciplinama koje nisu na zvaničnom programu Olimpijskih igara a koje su u nadležnosti međunarodnog sportskog saveza kojeg priznaje Globalna asocijacija međunarodnih sportskih federacija (GAISF).
 c) rezultati sportista nacionalne „A“ klase koji se odnose na rezultate potvrđene od strane državnog sportskog saveza u određenoj grani sporta u sportskim disciplinama koje su na zvaničnom programu Olimpijskih/Paraolimpijskih igara:
 
◦ osvojeno I mjesto na završnici Premijer lige/najvišem nivou takmičenja organizovanom na nivou BiH u ekipnim sportovima,
 ◦ osvojeno I mjesto u KUP-u BiH u ekipnim sportovima,
 ◦ osvojeno I mjesto na zvaničnom državnom prvenstvu na nivou BiH/Premijer ligi u individualnim sportovima,
 ◦ ispunjena norma ili ostvaren plasman za učešće na klupskom Evropskom prvenstvu prvog nivoa.
 d) rezultati sportista nacionalne „B“ klase koji se odnose na rezultate potvrđene od strane državnog sportskog saveza u određenoj grani sporta u sportskim disciplinama koje su na zvaničnom programu Olimpijskih/Paraolimpijskih igara:
 
◦ osvojeno II-III mjesto na završnici Premijer lige/najvišem nivou takmičenja organizovanom na nivou BiH u ekipnim sportovima,
 ◦ osvojeno II mjesto u KUP-u BiH u ekipnim sportovima,
 ◦ osvojeno II mjesto na zvaničnom državnom prvenstvu BiH na nivou BiH/Premijer ligi u individualnim sportovima,
 ◦ ispunjena norma ili ostvaren plasman za učešće na klupskom Evropskom prvenstvu drugog nivoa.
 e) rezultati sportista nacionalne „C“ klase koji se odnose na rezultate potvrđene od strane državnog sportskog saveza u određenoj grani sporta u sportskim disciplinama koje nisu na zvaničnom programu Olimpijskih igara a koje su u nadležnosti međunarodnog sportskog saveza kojeg priznaje Globalna asocijacija međunarodnih sportskih federacija (GAISF):
 
◦ osvojeno I mjesto na završnici Premijer lige/najvišem nivou takmičenja organizovanom na nivou BiH u ekipnim sportovima,
 ◦ osvojeno I mjesto u KUP-u BiH u ekipnim sportovima,
 ◦ osvojeno I mjesto na zvaničnom državnom prvenstvu na nivou BiH/Premijer ligi u individualnim sportovima.
 f) rezultati sportista nacionalne „D“ klase koji se odnose na rezultate potvrđene od strane državnog sportskog saveza u određenoj grani sporta u sportskim disciplinama koje nisu na zvaničnom programu Olimpijskih igara a koje su u nadležnosti međunarodnog sportskog saveza kojeg priznaje Globalna asocijacija međunarodnih sportskih federacija (GAISF):
 ◦ osvojeno II-III mjesto na završnici Premijer lige/najvišem nivou takmičenja organizovanom na nivou BiH u ekipnim sportovima,
 ◦ osvojeno II mjesto u KUP-u BiH u ekipnim sportovima,
 ◦ osvojeno II mjesto na zvaničnom državnom prvenstvu na nivou BiH/Premijer ligi u individualnim sportovima.
 (2) Perspektivni sportski rezultati smatraju se rezultati ostvareni u mlađim seniorima ili juniorskoj ili kadetskoj ili pionirskoj kategoriji:
 
a) rezultati perspektivnih sportista međunarodnog „E“ razreda u sportskim disciplinama koje su na zvaničnom programu Olimpijskih/Paraolimpijskih igara u organizaciji Međunarodnog olimpijskog komiteta (IOC) i Međunarodnog paraolimpijskog komiteta (IPC) koji se odnose na:
 
◦ osvojeno I-III mjesto na Olimpijskim igrama za mlade,
 ◦ osvojeno I-III mjesto na Evropskim olimpijskim igrama za mlade,
 ◦ osvojeno I-III mjesto na Svjetskom i Evropskom prvenstvu,
 ◦ osvojeno I-III/IV mjesto na klupskom Evropskom prvenstvu prvog nivoa1.
 b) rezultati perspektivnih sportista međunarodnog „F“ razreda u sportskim disciplinama koje su na zvaničnom programu Olimpijskih/Paraolimpijskih igara u organizaciji Međunarodnog olimpijskog komiteta (IOC) i Međunarodnog paraolimpijskog komiteta (IPC) koji se odnose na:
 
◦ ispunjena norma ili ostvaren plasman za učešće na Olimpijskim igrama za mlade i Evropskim olimpijskim igrama za mlade,
 ◦ ispunjena norma ili ostvaren plasman za učešće na Svjetskom prvenstvu,
 ◦ osvojeno IV-X mjesto na Evropskom prvenstvu,
 ◦ ispunjena norma ili ostvaren plasman za učešće na klupskom Evropskom prvenstvu prvog nivoa1.
 c) rezultati perspektivnih sportista međunarodnog „G“ razreda u sportskim disciplinama koje nisu na zvaničnom programu Olimpijskih igara a koje su u nadležnosti međunarodnog sportskog saveza kojeg priznaje Globalna asocijacija međunarodnih sportskih federacija (GAISF) koji se odnose na:
 
◦ osvojeno I-III mjesto na zvaničnim Svjetskim i Evropskim prvenstvima1.
 d) rezultati perspektivnih sportista međunarodnog „H“ razreda u sportskim disciplinama koje nisu na zvaničnom programu Olimpijskih igara a koje su u nadležnosti međunarodnog sportskog saveza kojeg priznaje Globalna asocijacija međunarodnih sportskih federacija (GAISF) koji se odnose na:
 ◦ osvojeno IV-X mjesto na zvaničnim Svjetskim i Evropskim prvenstvima1.
 e) rezultati perspektivnih sportista nacionalnog razreda u sportskim disciplinama koje su na zvaničnom programu Olimpijskih/Paraolimpijskih igara u organizaciji Međunarodnog olimpijskog komiteta (IOC) i Međunarodnog paraolimpijskog komiteta (IPC) koji se odnose na:
 
◦ osvojeno I-II mjesto na završnici Premijer lige/najvišem nivou takmičenja organizovanom na nivou BiH u ekipnim sportovima,
 ◦ osvojeno I-II mjesto na zvaničnom državnom prvenstvu na nivou BiH/Premijer ligi u individualnim sportovima,
 ◦ nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na zvaničnim svjetskim i evropskim prvenstvima.
 f) ostali rezultati perspektivnih sportista koji se odnose na:
 
◦ osvojeno I-II mjesto na završnici Premijer lige/državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u sportskim disciplinama koje nisu na zvaničnom programu Olimpijskih igara a koje su u nadležnosti međunarodnog sportskog saveza kojeg priznaje Globalna asocijacija međunarodnih sportskih federacija (GAISF),
 ◦ nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Svjetskim i Evropskim prvenstvima1, u sportskim disciplinama koje nisu na zvaničnom programu Olimpijskih igara a koje su u nadležnosti međunarodnog sportskog saveza kojeg priznaje Globalna asocijacija međunarodnih sportskih federacija (GAISF).
 
(3) Sportskim rezultatima specijalne olimpijade smatraju se osvojene medalje sa zvaničnih svjetskih i evropskih prvenstava specijalne olimpijade i državnih prvenstava 1. kategorije.
(4) Izrazi koji se koriste za fizička lica, a koji su u ovom javnom pozivu naznačeni u muškom rodu su neutralni i odnose se na oba spola.
 
(5) Ekipnim sportovima smatraju se: fudbal, košarka, rukomet, odbojka, futsal, hokej, ragbi, vaterpolo, sjedeća odbojka, košarka u kolicima, fudbal sa 5 i 7 igrača, golbal i drugi ekipni sportovi.
 
(6) Individualnim sportovima smatraju se: atletika, plivanje, tenis, gimnastika, stoni tenis, hrvanje, džudo, streljaštvo, boks, kik boks, karate, skijanje, kuglanje, sportski ples i drugi individualni sportovi.

 
IV
 
Način isplate i visina stipendije
 
 Stipendije se dodjeljuju u jednokratnom ukupnom iznosu i iste će biti dodijeljene u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija za dodjelu kantonalne nagrade, priznanja i stipendija za sport za 2023.godinu u  Tuzlanskom kantonu broj: 02/1-36-29296-2/23 od 14.11.2023.godine.         
 
 
V
 
Opće odredbe

 Objava Javnog poziva
 Javni poziv se objavljuje na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.gov.ba  i web stranici Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba .

 Način podnošenja prijave
 (1) Podnosilac prijave za dodjelu stipendije može biti sportista, zakonski zastupnik/roditelj/staratelj ako se radi o maloljetnoj osobi, trener ako se stipendija odnosi na rezultat trenera i matična sportska organizacija sportiste u čije ime se podnosi prijava.
 (2) Podnosilac prijave za dodjelu stipendije (sportista i trener) prilikom prijave na Javni poziv obavezno dostavlja:
 1. a) Popunjen PRIJAVNI OBRAZACna način da sportista popunjava „Prijavni obrazac za dodjelu sportskih stipendija za sportistu“, a trener popunjava „Prijavni obrazac za dodjelu sportskih stipendija za trenera“. Prijavni obrasci se mogu preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: vladatk.gov.ba . i web stranici Ministarstva: https://mksmtk.gov.ba /obrasci i lično u prostorijama Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona..
 2. b) POTREBNU DOKUMENTACIJU
  1) Uvjerenje o državljanstvu ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija),
  2) CIPS obrazac PBA3 ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija),
   3) Izjava da aplikant nije lice koje prema članu 4. stav (7) Odluke nema pravo na dodjelu stipendije (potpisana od strane sportiste/trenera i ovjerena od strane nadležnog organa za ovjeru. Ukoliko se radi o maloljetnom licu roditelj/staratelj daje izjavu.),
   4) Potvrda nadležnog sportskog saveza/sportskog saveza lica sa invaliditetom/olimpijskog komiteta/paraolimpijskog komiteta/specijalne olimpijade, (original potvrda potpisana od strane ovlaštenog lica i ovjerena pečatom), dostavlja se za sportistu i za trenera koji je ostvario zapažene ili perspektivne ili sportske rezultate specijalne olimpijade na način da:
   ▪ potvrda za aplikanta koji je ostvario zapažene sportske rezultate treba da sadrži podatke o ostvarenom zapaženom rezultatu (naziv takmičenja, ostvareni rezultat, godina u kojoj je rezultat ostvaren i kategoriju u kojoj je rezultat ostvaren, broj zemalja učesnica na takmičenju), podatke kojim se dokazuje da je aplikant u vrijeme ostvarenog rezultata aktivni sportista ili trener sportske organizacije sa područja Tuzlanskog kantona (navesti sportsku organizaciju), da je registrovan u skladu sa pravilima određene grane sporta, da mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa Zakonom, da je rezultat ostvario kao član reprezentacije Bosne i Hercegovine (ukoliko se radi o reprezentativnim rezultatima) ili kao član sportske organizacije sa područja Kantona (ukoliko se radi o klupskim rezultatima). Uz potvrdu se dostavlja Ugovor između sportiste/trenera i navedene sportske organizacije.
   (Napomena: Svi podaci se moraju odnositi na rezultat ostvaren u 2022. godini, za koji je aplikant aplicirao za stipendiju.)
   ▪ potvrda za aplikanta koji je ostvario perspektivne sportske rezultate treba da sadrži podatke o ostvarenom perspektivnom rezultatu (naziv takmičenja, ostvareni rezultat, godina u kojoj je rezultat ostvaren i kategoriju za rezultat ostvaren, broj zemalja učesnica na takmičenju), podatke da je aplikant u vrijeme ostvarenog rezultata aktivni sportista ili trener sportske organizacije sa područja Tuzlanskog kantona (navesti sportsku organizaciju), da je registrovan u skladu sa pravilima određene grane sporta, da mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa Zakonom, da je rezultat ostvario kao član reprezentacije Bosne i Hercegovine (ukoliko se radi o reprezentativnim rezultatima) ili kao član sportske organizacije sa područja Kantona (ukoliko se radi o klupskim rezultatima). Uz potvrdu se dostavlja Ugovor između sportiste/trenera i navedene sportske organizacije.
   (Napomena: Svi podaci se moraju odnositi na rezultat ostvaren u 2022.godini, za koji je aplikant aplicirao za stipendiju.)
   
  ▪ potvrda za aplikanta koji je ostvario sportske rezultate specijalne olimpijade treba da sadrži podatke o ostvarenom rezultatu specijalne olimpijade (naziv takmičenja i ostvaren rezultat), podatke da je aplikant u vrijeme ostvarenog rezultata aktivni sportista ili trener sportske organizacije sa područja Tuzlanskog kantona (navesti sportsku organizaciju), da je registrovan u skladu sa pravilima određene grane sporta, da mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa Zakonom i da je rezultat ostvario kao član reprezentacije Bosne i Hercegovine ili kao član sportske organizacije ukoliko se radi o rezultatu državnog prvaka. Uz potvrdu se dostavlja Ugovor između sportiste/trenera i navedene sportske organizacije.
   (Napomena: Svi podaci se moraju odnositi na rezultat ostvaren u 2022. godini, za koji je aplikant aplicirao za stipendiju.)
   5) Potvrda banke o broju računa na koji se može izvršiti uplata stipendije. Ukoliko se radi o maloljetnom licu koje nema otvoren račun, roditelj/staratelj dostavlja potvrdu banke sa brojem računa na svoje ime.
   6) Aplikanti su obavezni dostaviti i dokumentaciju koja je navedena u aplikacijskom obrascu.
   
   
   Dostavljanje prijava
   Prijave na Javni poziv dostavljaju se na propisanim obrascima sa kompletnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, sa obaveznom naznakom: „Javni poziv za dodjelu sportskih stipendija za sportiste i trenere za 2023. godinu– NE OTVARAJ“, dostaviti lično na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa ili preporučeno poštom na adresu:
   
   Tuzlanski kanton
   Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
   Fra Grge Martića broj 8, 75000 Tuzla
   
   
   Rok za dostavljanje prijava
   Javni poziv ostaje otvoren do 30.11.2023. godine i biće objavljen na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona vladatk.gov.ba . i web stranici Ministarstva www.mksmtk.gov.ba .
   
   Informacije podnosiocima prijava
   • Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
   • Prijave koje nisu dostavljenje na propisanim obrascima, neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku neće biti razmatrane.
   • Podnosioc prijave je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na propisanom obrascu.
   • Aplikanti koji budu dostavili PBA 1 obrazac umjesto PBA 3 biće odbačeni.
   • Potvrde nadležnih sportskih saveza koje ne budu sadržavale sve tražene elemente Javnog poziva ili sadržaj istih bude nejasan neće se uzimati u razmatranje. Posebno voditi računa da se aplikant prijavljuje sa jednim rezultatom ostvarenim u 2022. godini iz tačke III Javnog poziva i da se podaci u potvrdama moraju odnositi na taj ostvareni rezultat.
   • U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelimično, srazmjerno nedostajućim sredstvima.
   • Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 035/283-567 i 035/283-558
   • O rezultatima javnog poziva podnosioci prijava će biti obaviješteni putem web stranice Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba i web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba.

1.a. Prijavni obrazac za stipendije - sportista

1.b. Prijavni obrazac za stipendije - trener

JAVNI POZIV za dodjelu sportskih stipendija za sportiste i trenere za 2023.godinu

1d izjava

1.c. Izjava o tacnosti podataka (2)

1.e. Izjava za roditelje staratelje da aplikant nije lice koje nema pravo na dodjelu nagradeIstipendije - (2)