Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 63. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

02.07.2024

Vlada 01 02 07 2024

Više od milion KM za energijski efikasnije javne objekte
Vlada je danas donijela Akcioni plan energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Ovim dokumentom, a u skladu sa Studijom energijske efikasnosti javnih objekata Tuzlanskog kantona, utvrđeni su javni objekti sa područja Tuzlanskog kantona za koje će biti finansirane mjere energijske efikasnosti iz namjenskih i budžetskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2024. godinu, način finansiranja i druga pitanja od značaja za primjenu mjera energijske efikasnosti. Za mjere energijske efikasnosti na ukupno  16 objekata ovim dokumentom predviđeno je 1.070.000 KM. Od toga, za zamjenu vanjske stolarije, sistema grijanja, ili termoizolaciju zidova na 10 školskih objekata u Tuzlanskom kantonu bit će utrošeno 512.000 KM, dok će za mjere energijske efikasnosti na dodatnih 6 objekata drugih namjena bit utrošeno 558.000 KM

Pokrivenost uvoza izvozom u Tuzlanskom kantonu visokih 90,4%
Danas je Vlada prihvatila Informaciju o stanju trgovačke djelatnosti na području tuzlanskog kantona u 2023.godini. Zaključno sa 31. decembrom prošle godine na području našeg kantona poslovalo je iznosio je  21.808 registriranih poslovnih subjekata u oblasti trgovine. U odnosu na 2022. godinu to je više za 391 odnosno za 1,82%. Od ovog broja 10.415 su pravna, a 11.393 fizička lica. Od ukupnog broja zaposlenih zaključno sa decembrom prošle godine na području našeg kantona (101.715 osoba), u trgovini  je bilo zaposleni njih 18.545 ili 18,23% od ukupnog broja zaposlenih.  Broj zaposlenih u Tuzlanskom kantonu u 2023. godini veći je za 523 zaposlena, odnosno za 0,52% u odnosu na 2022. godinu, a broj zaposlenih osoba u trgovini u 2023. godini je veći za 208 tj. 1,13% više u odnosu na 2022.godinu, navodi se u Informaciji. Prosječna neto plaća ostvarena u trgovini u 2023. godini u iznosu od 905 KM, viša je za 15,43% u odnosu na prosječnu neto plaću u trgovini u 2022. godini (784 KM), a od prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu (1.161 KM) niža je za 22,05%, te se još uvijek nalazi među najnižim plaćama u Kantonu (pored hotelijerstva i ugostiteljstva te građevinarstva). Kada je u pitanju vanjska trgovina, ukupna vrijednost izvoza Tuzlanskog kantona u 2023. godini iznosila je 2.588.897.000 KM,  što je manje  za 5,25% u odnosu na 2022. godinu. Važno je istaći da je u većini kategorija proizvoda došlo do smanjenja i to: hrana i žive životinje za 3,16%, sirove materije nejestive, osim goriva 18,42%, mineralna goriva, maziva i srodni proizvodi 37,05%, mašine/strojevi i transportna sredstva 5,01%, razni gotovi proizvodi  6,52%, proizvodi nerazvrstani u kategorije 99,78%, piće i duhan“ za 0,68%. Kod kategorija Hemijski proizvodi je došlo do povećanja vrijednosti izvoza za 16,89%, kao i kod kategorije Industrijski proizvodi razvrstani prema materijalu povećanja za 33%. Najviše robe izvezeno je u Austriju, Njemačku, Srbija, Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Nizozemsku Mađarsku, Poljsku, Norvešku,  respektivno. Od deset zemalja sa kojima Tuzlanski kanton ima najveći izvozni promet,  u 2023. godini došlo je do povećanja izvoza u Poljsku (25%), Sloveniju (12,31%), Hrvatsku (7,07%), Italiju (5,83%),  Njemačku (3,25%), Austriju  (1,39%) i Nizozemsku (0,63%), dok je izvoz u Srbiju smanjen za 34%, Mađarsku 20,51%, Norvešku 2,58% a u ostale zemlje smanjen je za 1,62%.
Privredni subjekti u Tuzlanskom kantonu  tokom 2023.godine uvezli su robe u vrijednosti 2.863.260 KM, što je za  6,11% manje nego u 2022.godine, kada smo imali uvoz od 3.049.718 KM. Do procentualnog smanjenja uvoza došlo je u većini kategorija proizvoda  izuzev u kategorijima Mašine/Strojevi i transportna sredstva, Piće i duhan i Hrana i žive životinje gdje je došlo do povećanja uvoza u odnosu na 2023.godinu, prosječno za 7,71%.  
Na područje Tuzlanskog kantona najviše se uvozilo robe iz  SAD, Njemačke, Turske, Kine, Austrije, Italije, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, respektivno, a u prošloj godini najviše je porastao uvoz iz Kine i to za 19,24% i pokazuje trend rasta svake godine, a zatim kod  Slovenije 10,20% i Njemačke 4,18%.
Ako se uporede podaci izvoza i uvoza može se primijetiti da je spoljnotrgovinski deficit u 2023.godini iznosio 274.363.000 KM, a pokrivenost uvoza izvozom visokih 90,40% što je više u odnosu na 2022. godinu kada je pokrivenost izvoza uvozom bila 89,6%, a spoljnotrgovinski deficit bio 317.110.000 KM.
U 2023.godini najveći spoljnotrgovinski suficit imamo sa Austrijom, dok je sa Italijom i Mađarskom izražen najveći deficit, navodi se u danas prihvaćenoj informaciji.

Vlada 02 02 07 2024

Ostale odluke
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2024. godinu. Imajući u vidu iskazan povećan interes i broj prijava građana koje ispunjavaju uslove ranije raspisanog javnog poziva za dodjelu sredstava za nabavku toplotnih pumpi, ovim izmjenama osigurano je nedostajućih 36.000 KM, te će ukupno dodijeljena sredstva za ove namjene iznositi 636.000 KM. Također, osigurano je 149.000 KM za potrebe rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete na području općine Banovići.

Kako bi se kod javnih ustanova u Kantonu koje se bave djelatnošću kulture uvela obaveza planiranja i provođenja aktivnosti kulture sjećanja Vlada je danas dopunila Uputstvo o metodologiji za izradu godišnjeg plana poslovanja javnih preduzeća i javnih ustanova Tuzlanskog kantona. Ovom dopunom, kod javnih ustanova koje obavljaju djelatnost kulture, uvedena je obaveza da obrade i iskažu aktivnosti koje će javna ustanova provesti vezano za obilježavanje 11. jula - genocid nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenica kao i druge aktivnosti koje su vezane za obilježavanje značajnih datuma na području Tuzlanskog kantona u skladu sa Zakonom o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona i djelatnostima javnih ustanova koje obavljaju djelatnost kulture u Tuzlanskom kantonu.

U skladu sa ranije donesenim Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2024. godinu Vlada Tuzlanskog kantona je danas odobrila 3.000 KM Udruženju građana „Biti novinar“ za sufinansiranje troškova organizacije dodjele novinarske nagrade „Nino Ćatić“. Također, odobreno je i 15.000 KM Udruženju građana „Sevdah za mlade“ Visoko za sufinansiranje realizacije manifestacije „Bajramski koncert Lukavac 2024“.

Također, u skladu sa Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, Vlada je danas odobrila sredstva za nabavku opreme u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalnoj direkciji robnih rezervi.

U izvještajnom dijelu, Vlada je danas prihvatila  izvještaje o radu i poslovanju JU Arhiv Tuzlanskog kantona i Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.

Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu finansija TK za prijem dva namještenika u radni odnos na određeno vrijeme, najduže do 12 mjeseci. Radi se o radnim mjestima viši referent za ekonomsko-finansijske poslove i viši referent za administrativno-tehničke poslove. Također, data je i saglasnost Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa za prijem više izvršioca u radni odnos na pozicije nastavnika, saradnika i nenastavnog osoblja.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela više rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.