Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 53. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

23.04.2024

Vlada 02 23 04 2024
Utvrđeni kriteriji za raspodjelu 2,1 milion KM za podršku sportu
Današnjom odlukom Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu sa potrošačke jedinice „Tjelesna kultura i sport“ za što je Budžetom TK za 2024. godinu osiguran 2,1 milion KM. Za realizaciju ovih sredstava planirano je da Ministarstvo kulture, sporta i mladih u toku 2024. godine raspiše tri javna poziva i to: Javni poziv za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za koji je predviđeno 889.000 KM, Javni poziv za dodjelu sportskih stipendija za koji je predviđeno 140.000 KM i Javni poziv za projekte rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za koji je predviđeno 759.000 KM.
Preostali iznos sredstava raspoređivati će se posebnim odlukama i putem javnih nabavki, a odnosi se na sufinansiranje rada Sportskog saveza TK, Sportskog saveza lica sa invaliditetom TK, Školskog sportskog saveza TK, rada Savjeta za sport, izrade Strategije razvoja sporta i ostalo što je definisano Odlukom, a što proizilazi i iz odredbi Zakona o sportu. Posebnim odlukama dodjeljivati će se i sredstva za projekte koji nisu mogli biti planirani početkom godine odnosno koji su hitni i za koje se bude cijenilo da su značajni za razvoj sporta na području Kantona, a u okviru ovih sredstava dodjeljivati će se i sredstva nadležnim državnim granskim sportskim savezima za odlazak reprezentativaca sa područja Kantona na najveća sportska takmičenja. 
U odnosu na dosadašnji period današnjom odlukom jasno i nedvosmisleno su propisani dokazi koje su aplikanti dužni dostaviti kako bi dokazali mogućnost bodovanja po određenim kriterijima, jasno se definisani mjerljivi kriteriji na osnovu kojih će se moći nedvojbeno utvrditi način bodovanja, definisani su svi sportski izrazi, termini, pojmovi i kategorije koji se koriste, te je utvrđena metodologija određivanja iznosa koji se raspoređuje na projekte.

50.000 KM za razvoj i unaprjeđenje javne tržišne infrastrukture
Danas je Vlada utvrdila uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava za sufinansiranje razvoja i unaprjeđenje javne tržišne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona. Radi se o ukupno 50.000 KM namijenjenih javnim preduzećima a u cilju poticanja razvoja javne tržišne infrastrukture, uređenja tržnica i pijačnih prostora, te unaprjeđenja konkurentnosti organizatora pijačne prodaje i pijačnih prodavaca. Za pojedinačan projekat podrške može biti odobreno minimalno 10.000 KM, a maksimalno 20.000 KM, dok za svaki predloženi projekat podnosilac prijave mora obezbijediti novčano sufinansiranje u iznosu od najmanje 50% od ukupnog iznosa predložene investicije/intervencije.

Vlada 01 23 04 2024

Ostale odluke
Vlada je danas donijela Odluku o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Ova Odluka sadrži ukupno 1.021 lijek na A listi, te 92 lijeka na B listi, a u odnosu na prethodnu listu uvršten je 31 novi lijek, sa kojima je proširena lista za značajan broj dodatnih indikacija, kako bi se dodatno poboljšala zdravstvena zaštita stanovništva Tuzlanskog kantona, te terapijski pokrio što veći broj oboljenja pacijenata na Tuzlanskom kantonu.

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila sredstava za raspodjelu sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona“. Za ovu namjenu ukupno su planirane 224.000 KM, od čega je data podrška radu i djelovanju Bošnjačke zajednica kulture „Preporod“, Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“, Hrvatskog društva „Hrvatski dom Tuzla, Srpskog kulturnog prosvjetnog društva „Prosvjeta“, Saveza udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona, Srpskog građanskog vijeća Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona, Radničkog sportskog društva „Sloboda“ Tuzla – Kuća sporta, Saveza udruženja građana penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona, Unije civilnih žrtava rata i porodica civilnih žrtava rata  Tuzlanskog kantona, Udruženja Amica Educa Tuzla, Udruženja porodica djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti „Pipol“ Tuzla, Udruženja građana „Zmajevo srce“ Tuzla, Crvenog križa Tuzlanskog kantona, Fondacije Istina Pravda Pomirenje i Instituta za društvena i religijska istraživanja Tuzla.

Također, Vlada je danas dala saglasnost na odobravanje 5.000 KM Opštini Ugljevik, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka , odnosno za rekonstrukciju centralnog grijanja u Domu kulture Atmačići, kao i 12.000 JZU Domu zdravlja Srebrenica, za subvenciju troškova terenske ambulante.

Vlada je danas prihvatila i Skupštini Kantona proslijedila na razmatranje Informaciju o realizaciji planiranih mjera i aktivnosti u oblastima obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas Studentskom vijeću Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli „Legis“ odobrila 1.060 KM na ime sufinansiranja odlaska studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, na studijsku posjetu Memorijalnom centru Srebrenica.

Danas je Vlada prihvatila Izvještaj o radu JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.12.2023. godine, te Godišnji plan rada Komisije za koncesije TK za period od 01.01. do 31.12.2024. godine. Također prihvaćen je i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž “Konjuh” Banovići za 2023. godinu, te su zaduženi Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i JU Zaštićeni pejzaž  „Konjuh“ Banovići da u najskorije vrijeme okončaju aktivnosti oko preuzetih obaveza na postavljanju rampe na ulazu u područje zaštićenog pejzaža sa prostora općine Kladanj, te odgovarajućeg video nadzora na predviđenim lokacijama.

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2023. godini. 

Vlada je danas dala saglasnost za prijem stručnog saradnika logopeda i odgovorne medicinske sestre u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, u radni odnos na određeno vrijeme na period najduže do šest mjeseci. Saglasnost je data i Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona za prijem namještenika višeg referenta za administrativno-tehničke poslove, u radni odnos na određeno vrijeme do povratka namještenika sa bolovanja, a najduže tri godine, te Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za prijem kantonalnog inspektora rada za oblast radnih odnosa.