Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 51. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

06.03.2023

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


2. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju saradnje na pripremi aplikacije za prekogranični projekat u svrhu učestvovanja na Prvom pozivu u okviru EU/IPA INTERREG Programa saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021 - 2027;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Protokola o saradnji između Vlade Tuzlanskog kantona i Programa Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini (SDG2BiH);
Obrađivač: Ministarstvo privrede


3. a) Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2022. godine;

b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove


4. Razmatranje Godišnjeg plana rada Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za period 2023. godine;
Obrađivač: Pedagoški zavod TK


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava subvencije za djecu, učenike i studente za 2023. godinu;
b) Razmatranje Informacije po Zaključku Skupštine TK broj: 01-02-585-6/22 od 31.10.2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


7. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


9. Razmatranje Izvještaja Radne grupe za analizu Odluke o utvrđivanju najvišeg iznosa naknada za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora s prijedlozima;
Obrađivač: Radna grupa


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Muzej istočne Bosne Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


11. Razmatranje Informacije u vezi Protokola o izmirenju obaveza sa Rudnikom uglja "Kreka" d.o.o. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika (5 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ured za
borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, Ured Vlade

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić