MINISTAR SULEJMAN BRKIĆ
SulejmanBrkic

Adresa: Turalibegova bb, Tuzla
Tel. : + 387 35 250 011
Fax.: + 387 35 255 538; 251 432
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

MINISTAR Suad Mustajbašić
Suad Mustajbasic
Adresa: Turalibegova 40. , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 368
Fax.: + 387 35 369 367
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  

 

MINISTAR  Srđan Mićanović
Srdjan Micanovic;
Adresa: Rudarska 65 , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 352; 
Fax.: + 387 35 281 351 
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 

 

MINISTRICA FAHRETA BRAŠNJIĆ
Fahreta Brasnjic
Adresa: Muhameda Hevaija Uskufija 1 , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 341; + 387 35 369-337
Fax.: + 387 35 281 296
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

MINISTAR Mustafa Šakić
Mustafa Sakic
Adresa: Rudarska 57. , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 421; + 387 35 369 422
Fax.: + 387 35 369 427
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

MINISTAR  Elvir Rožnjaković 
ElvirRoznjakovic
Adresa: Rudarska 65 , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 428; + 387 35 369 429
Fax.: + 387 35 369 428
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

MINISTAR Edin Buševac
EdinBusevac VTK
Adresa: Mije Keroševića 20. , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 393; + 387 35 369 396
Fax.: + 387 35 369 394
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

MINISTAR Elvir Herčinović
Elvir Hercinovic
Adresa: Džafer mahala 51 , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 375
Fax.: + 387 35 369 376
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

MINISTAR AMIR KULAGLIĆ
AmirKulaglic
Adresa: Rudarska 65 , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 401; + 387 35 369 402
Fax.: + 387 35 369 405
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

MINISTAR Asmir Hasić
Asmir Hasic

Adresa: Rudarska 57., Tuzla
Tel. : + 387 35 369 327
Fax.: + 387 35 369 332
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

MINISTAR Admir Hrustanović
Admir Hrustanovic
Adresa: Fra Grge Martića 8. , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 335;
Fax.: + 387 35 369 355
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

MINISTRICA Dajana Čolić
DajanaColic
Adresa: Rudarska 72 , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 419;
Fax.: + 387 35 369 420
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna